Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

0/5 No votes

Report this app

Description

Tự Bình chọn Hạnh kiểm của Học trò là biểu mẫu được sử dụng vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối 5 học để sinh viên tự bình chọn công đoạn đoàn luyện của mình và tuân thủ các quy định của nhà trường.

Nội dung của Phiếu tự bình chọn hạnh kiểm của học trò cần thể hiện những thông tin căn bản như: Quốc hiệu, tên học trò, lớp, điểm cộng, điểm yếu, những còn đó của học trò trong 5 học. Đây là 1 trong những căn cứ để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm của học trò. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm giấy tờ bình chọn hạnh kiểm của học trò. Vì thế, đây là 2 thí dụ về việc tự bình chọn hạnh kiểm của học trò, mời các độc giả kỹ.

Tự Bình chọn Hạnh kiểm của Học trò – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ… (5 học 20… – 20…)

Đắt tiền: Cô giáo: …………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………

Học trò lớp ……………………. Trường học:……………………………………….…

Trong học kỳ… (5 học 20… – 20…) cách đây không lâu, tôi gặp những thuận tiện và gian khổ sau:

– Về thuận tiện: …………………………………………………………………………… ..

Hoạt động phong trào: …………………………………………………….

Học:…………………………………………………………………………………….

Các vấn đề khác:…………………………………………………….

– Nhược điểm: Trong học kì cách đây không lâu, em đã mắc 1 số lỗi sau:

Lỗi ko tuân thủ Thời gian
Nếu ko được phép, vui lòng quay lại
Vắng mặt ko chính đáng
Không sẵn sàng bài
Không làm bài tập về nhà của anh đấy
ko học
Xếp hạng kém (
Không có huy hiệu
ko có đồng phục
Bị quản trị viên phê bình
TT thua
SDB chỉ trích
Tranh đấu
Thiếu tôn trọng thầy cô giáo

Các tội khác:…………………… ..

* Tự bình chọn về việc lái xe: …………………………………………………….

* Quan điểm ​​tư nhân:…………………………………………………….

Đây là bản tự rà soát tư nhân của tôi. Kính mong cô giáo phê duyệt và ghi nhận hành vi của ………… đối với em.

Em hứa hẹn sẽ quyết tâm tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì sau.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…, tháng ngày 5…

Sinh viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu Tự bình chọn Hạnh kiểm của Học trò – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Ý KIẾN CÁ NHÂN

Đắt tiền: Giám đốc…………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………….

Học trò lớp: …………. Trường học :…………………….

Trong suốt học kỳ… Trong 5 học 2021-2022 cách đây không lâu, tôi có những thuận tiện và gian khổ sau:

+ Điểm tốt:

Trong học kỳ cách đây không lâu, tôi đã thu được những ích lợi sau:

Học:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào: …………………………………………………….

Các vấn đề khác: ………………………………………………………………

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc các lỗi sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Vắng mặt ko có lý do: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói phệ trong giờ học: …… .lần.

– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp: …… .lần.

– Thiếu lễ phép với cô giáo: …… ..lần.

……………………………………………………………………………………………….

Với những ưu và thiếu sót trên, tôi xin xếp loại hạnh kiểm của tư nhân như sau:

+ Tự bình chọn lái xe: …………………………………………………….

Ngoài ra, em cũng xin đưa ra 1 số gợi ý về lớp học trong học kì đến, mong được quý thầy cô xem xét.

+ Quan điểm ​​tư nhân:

Đây là quan điểm ​​tư nhân của tôi. Em mong cô giáo phê duyệt, bình chọn và ghi nhận hành vi của em.

Học kỳ sau em xin hứa hẹn sẽ quyết tâm hơn nữa để học tập tốt, nền nếp, hiến dâng nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Xin tâm thành cảm ơn!

………., tháng ngày 5……

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Tóm tắt về Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối 5 học để học trò tự bình chọn lại công đoạn đoàn luyện, tuân thủ tiến hành các quy định của nhà trường.
Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò cần thể hiện các thông tin căn bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học trò, lớp, những thế mạnh, nhược điểm, những vi phạm của học trò trong 5 học. Đây là 1 trong những căn cứ để thầy cô giáo xếp loại hạnh kiểm học trò. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng đón đọc.
Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học trò – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì… (5 học 20… – 20…)
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….
Em tên là:…………………………………………………………………………………
Học trò lớp……………………. Trường :……………………………………….…
Trong học kì… (5 học 20… – 20…) cách đây không lâu, em đã có những thế mạnh cũng như thiếu sót sau:
– Về thế mạnh:……………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………
Học tập:…………………………………………………………………………………….
Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….
– Khuyết điểm: Trong học kì 1 cách đây không lâu em đã vi phạm 1 số lỗi sau:
Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng ko phép

Không sẵn sàng bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Loạn đả

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..
* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….
* Quan điểm tư nhân:…………………………………………………..
Trên đây là bản tự kiểm về tư nhân của em. Rất mong GVCN phê duyệt và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.
Em xin hứa hẹn sẽ quyết tâm nỗ lực để tiến hành tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì đến.
Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… 5…
Học trò
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..
Họ và tên:………………………………………………………………………….
Học trò lớp:……………………… Trường:………………………………
Trong học kì…. 5 học 2021-2022 cách đây không lâu, em đã có những thế mạnh và thiếu sót sau:
+ Điểm tốt:
Trong học kỳ cách đây không lâu, em đã đạt được những thế mạnh như sau:
Học tập:……………………………………………………………………….
Kỷ luật:………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:………………………………………………….
Vấn đề khác:………………………………………………………………
+ Về thiếu sót:
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:
– Nghỉ học có phép:…….lần.
– Nghỉ học ko phép:…….lần.
– Đi học muộn:……..lần.
– Trò chuyện ồn ã trong giờ học:……..lần.
– Gây rối, mất kết đoàn trong lớp:……..lần.
– Thất lễ với thầy cô giáo:……..lần.
……………………………………………………………………………….
Với những ưu và thiếu sót trên, em xin bình chọn hạnh kiểm của tư nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..
Ngoài ra, em xin đưa ra 1 vài quan điểm đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp đến, mong được thầy cô phê duyệt.
+ Quan điểm tư nhân:
Trên đây là bản kiểm điểm tư nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo phê duyệt, bình chọn và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Trong học kỳ đến, em xin hứa hẹn sẽ quyết tâm, phấn đấu hơn nữa để học tập tốt, tiến hành theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin tâm thành cảm ơn!

………., ngày… tháng… 5……
Học trò(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5


  • Tổng hợp: NewTopVN
  • #Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #5

Xem thêm  Backroom là gì? Bí mật đáng sợ the backroom chưa ai biết

Leave a Reply

Your email address will not be published.