Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

0/5 No votes

Report this app

Description

Cài đặt lại tất cả các trình điều khiển trên PC Windows mới Nó không phức tạp như bạn nghĩ.Học với dữ liệu lớn Làm cách nào để chuyển trình điều khiển từ máy tính cũ sang máy tính mới?..

Trong một thế giới liên tục nâng cấp và cập nhật thiết bị, sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất thiết bị có thể bị mất trong một khoảng thời gian ngắn. May mắn thay, miễn là cả hai thiết bị sử dụng cùng một hệ điều hành, có một cách để sao chép trình điều khiển hiện có từ máy tính cũ sang máy tính mới.

Cách tạo và lưu danh sách trình điều khiển

Trước khi bắt đầu sao lưu các trình điều khiển cũ trên PC mới, bạn cần lập danh sách các trình điều khiển bạn cần. Thông tin về tên và vị trí của trình điều khiển sẽ giúp bạn tìm được trình điều khiển chính xác để cài đặt sau này.

Cách dễ nhất để xem tất cả các thiết bị và trình điều khiển được cài đặt trên máy tính Windows của bạn là sử dụng các công cụ thông tin hệ thống đi kèm với hệ thống của bạn.

1. Trên Windows, bạn có thể tìm kiếm msinfo32 trên thanh tìm kiếm và chọn để mở ứng dụng. Thông tin hệ thống Từ kết quả. Bạn cũng có thể mở một hộp thoại. khóa học đi vào msinfo32.exe > Nhấp vào đã hiểu..

Thông tin hệ thống

2. Mở ứng dụng này để xem danh sách tất cả phần cứng và thiết bị ngoại vi được cài đặt trên máy tính của bạn. Chọn một thiết bị để xem thông tin như đường dẫn đầy đủ đến tệp trình điều khiển.

3. Bạn có thể lưu thông tin này trong một tệp văn bản. Tệp> Xuất> Lưu.. Bạn có thể lặp lại quy trình này cho từng thiết bị cần được chuyển.

Một tùy chọn khác là sử dụng các lệnh từ Công cụ Dấu nhắc Lệnh để xem và xuất danh sách các tệp trình điều khiển. Bạn có thể sử dụng một số lệnh để xem trình điều khiển, nhưng những lệnh hữu ích nhất là:

driverquery /FO list /v

Hiển thị danh sách trình điều khiển có chứa thông tin về trình điều khiển. Nếu bạn muốn lưu danh sách này dưới dạng tệp văn bản, bạn có thể lưu danh sách bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:

driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt

Thay thế USERNAME bằng tên người dùng của bạn. Lệnh này lưu một tệp văn bản có tên “danh sách trình điều khiển” trên màn hình của bạn. Nếu bạn không muốn sử dụng “danh sách trình điều khiển”, bạn có thể sử dụng một tên tệp văn bản khác.

Xem thêm  Top 2 cami jewelry cửa hàng Huyện Phong Thổ Lai Châu 2022

Không có cách nào để lưu tệp trình điều khiển thực tế, chỉ có thông tin trình điều khiển chi tiết. Tạo danh sách các trình điều khiển bạn cần không phải là một bước cần thiết, nhưng nó sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy trình điều khiển phù hợp sau này.

Nếu không thấy trình điều khiển bạn cần trong danh sách này, bạn cần kiểm tra xem có trình điều khiển nào bị hỏng hoặc có thể sửa được hay không.

Chuyển trình điều khiển vào thư mục sao lưu

Khi bạn cài đặt trình điều khiển trên máy tính của mình, trước tiên bạn phải thêm trình điều khiển vào thư mục DriverStore an toàn. Sau đó hệ thống có thể sử dụng chúng khi cần thiết. Đây được gọi là giai đoạn. Điều này cho phép Windows theo dõi các trình điều khiển đã cài đặt và cập nhật cho các trình điều khiển đó.

Tạo một bản sao của thư mục DriverStore trên máy tính cũ của bạn để bạn có thể tạo một bản sao của trình điều khiển bạn cần và chuyển nó sang PC mới nếu cần. Bạn có thể tạo bản sao của ổ đĩa, nhưng việc tạo bản sao của toàn bộ thư mục thường dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Bạn có thể sử dụng Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo bản sao của thư mục DriverStore trên máy tính cũ của mình. Tại dấu nhắc lệnh, nó hoạt động như sau:

1. Tạo một thư mục trên màn hình của bạn, chẳng hạn như ổ đĩa lưu trữ. Sao chép trình điều khiển ở đây.

2. Mở dấu nhắc lệnh Nhập dòng lệnh sau (thay thế) tên tài khoản Với tên người dùng của bạn):

dism /online /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup

3. Bạn có thể phải đợi một lúc để sao chép tất cả các trình điều khiển vào thư mục sao lưu của mình. Khi hoàn tất, bạn có thể sao chép thư mục sao lưu này vào ổ đĩa flash và chuyển nó sang PC mới.

Chuyển trình điều khiển vào thư mục sao lưu

Cài đặt trình điều khiển cũ trên máy tính mới

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng File Explorer để cài đặt trình điều khiển cũ trên máy tính mới của mình. Mở thư mục sao lưu đã sao chép, điều hướng đến ổ đĩa bạn muốn cài đặt và nhấp chuột phải vào tệp INF.Từ menu này[インストール]Chọn. Nếu bạn đang sử dụng Win 11, bạn cần phải nhấp vào. Hiển thị thêm các tùy chọn> Cài đặt..

Cài đặt trình điều khiển

Nó cũng có thể được cài đặt bằng trình điều khiển. quản lý thiết bị.. Nhấp chuột phải vào thiết bị Cập nhật driver.. Sau đó, làm theo hướng dẫn và khi được nhắc, hãy chuyển đến đúng ổ đĩa trong thư mục sao lưu của bạn và cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công.

Xem thêm  Phật hoàng trần nhân tông là ai

qua nó Cách chuyển trình điều khiển từ PC Windows cũ sang PC Windows mới.. Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.


Tóm tắt

Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

Cài đặt lại toàn bộ driver vào PC Windows mới không quá phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng Phần Mềm Portable tìm hiểu cách chuyển driver từ máy tính cũ sang mới.

Trong thế giới việc nâng cấp và cập nhật thiết bị được thực hiện liên tục, đôi khi, trong một thời gian ngắn, một thiết bị đã mất đi sự hỗ trợ từ nhà sản xuất. Thật may, bạn có một cách để sao chép driver hiện tại tù PC cũ sang mới, miễn là cả hai thiết bị đều dùng hệ điều hành giống nhau.
Cách tạo và lưu danh sách driver
Trước khi bắt đầu tạo bảo sao lưu driver cũ vào PC mới, bạn nên tạo danh sách driver cần thiết. Có tên driver và thông tin về vị trí của nó sẽ giúp bạn tìm thấy driver chính xác để cài đặt sau này.
Cách dễ nhất để thấy toàn bộ thiết bị và driver được cài trên một máy tính Windows là dùng công cụ System Information có sẵn trên hệ thống.
1. Bạn có thể mở ứng dụng bằng cách tìm msinfo32 trên thanh tìm kiếm ở Windows và chọn System Information từ kết quả. Bạn cũng có thể mở hộp thoại Run và nhập msinfo32.exe > click OK.

2. Khi ứng dụng này mở, nó sẽ hiện một danh sách tất cả phần cứng và thiết bị được cài trên máy tính. Chọn thiết bị sẽ hiện thông tin của nó, bao gồm đầy đủ đường dẫn tới file driver.
3. Bạn có thể lưu thông tin này vào file text bằng File > Export > Save. Bạn có thể lặp lại quá trình này cho mọi thiết bị cần chuyển driver.
Lựa chọn khác là dùng lệnh trong công cụ Command Prompt để hiện và xuất danh sách file driver. Bạn có thể dùng một số lệnh để hiện driver nhưng thuận tiện nhất là:
driverquery /FO list /v
Hiện một danh sách driver kèm thông tin về một ổ đĩa. Nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng file text, bạn có thể làm việc này bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:
driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt
Thay đổi USERNAME bằng tên ngời dùng của bạn. Khi lệnh này chạy, một file text mang tên “listofdrivers” sẽ được lưu vào desktop. Bạn có thể dùng tên một file text khác nếu không muốn sử dụng “listofdrivers.”
Không có phương pháp nào lưu file driver thực sự, chỉ lưu thông tin chi tiết về ổ đĩa. Tạo một danh sách driver bạn cần không phải bước cần thiết, thế nhưng nó sẽ giúp việc tìm driver chính xác dễ hơn sau này.
Nếu không thấy driver mong muốn trong danh sách này, bạn nên kiểm tra driver bị hỏng hoặc cần sửa chữa.
Xuất driver sang thư mục backup
Khi cài đặt driver trên máy tính, trước tiên, bạn cần thêm chúng vào thư mục bảo mật DriverStore. Sau đó, hệ thống có thể dùng chúng tại vị trí cần thiết. Điều này được gọi là phân giai đoạn. Nó cho phép Windows theo dõi mọi driver được cài đặt cùng bản cập nhật cho những ổ đĩa đó.
Tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ ho bạn một bản bacup driver cần thiết, sẵn sàng được chuyển vào PC mới khi cần. Bạn có thể tạo một bản sao driver, nhưng chỉ tạo bản sao cho toàn bộ thư mục thường dễ và nhanh hơn.
Bạn có thể dùng cả Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ. Dưới đây là cách làm việc này trong Command Prompt:
1. Tạo một thư mục trên desktop mang tên driverstorebackup hoặc tương tự. Đây là nơi bạn sẽ sao chép file driver.
2. Mở Command Prompt và nhập dòng lệnh sau (thay USERNAME bằng tên người dùng của bạn):
dism /online /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup
3. Có thể bạn phải đợi một lúc để sao chép toàn bộ driver vào thư mục backup. Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể copy thư mục sao lưu đó vào ổ flash, rồi chuyển nó sang PC mới.

Cài đặt driver cũ trên PC mới
Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể cài đặt driver cũ vào máy tính mới qua File Explorer. Mở thư mục sao lưu bạn đã sao chép, điều hướng tới driver muốn cài đặt và click chuột phải vào file INF. Chọn Install từ menu này. Nếu đang dùng Win 11, bạn cần click Show More Options > Install.

Bạn cũng có thể thử cài đặt driver bằng Device Manager. Click chuột phải vào thiết bị và chọn Update Driver. Sau đó, làm theo hướng dẫn để tự tay cài một driver, điều hướng tới ổ đĩa chính xác trong thư mục sao lưu của bạn khi được nhắc.
Trên đây là cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

#Cách #chuyển #driver #từ #Windows #cũ #sang #mới


Leave a Reply

Your email address will not be published.