Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

0/5 No votes

Report this app

Description


Setup lại tất cả các trình điều khiển trên PC Windows mới Không phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng NewTopVN mày mò nhé Làm cách nào để chuyển trình điều khiển từ máy tính cũ sang máy tính mới?.

Trong 1 toàn cầu nhưng mà việc upgrade và cập nhật thiết bị được tiến hành liên tiếp, đôi lúc, trong 1 thời kì ngắn, thiết bị mất sự phân phối từ nhà cung cấp. May mắn thay, bạn có 1 cách để sao chép các trình điều khiển hiện có từ PC cũ sang PC mới, miễn sao cả 2 thiết bị sử dụng cùng 1 hệ quản lý.

Cách tạo và lưu danh sách trình điều khiển

Trước lúc mở đầu tạo bản sao lưu các trình điều khiển cũ trên PC mới, bạn nên tạo 1 danh sách các trình điều khiển thiết yếu. Có tên trình điều khiển và thông tin địa điểm sẽ giúp bạn tìm thấy trình điều khiển xác thực để setup sau này.

Cách dễ nhất để xem tất cả các thiết bị và trình điều khiển được setup trên máy tính Windows là sử dụng phương tiện Thông tin Hệ thống có sẵn trên hệ thống.

1. Bạn có thể mở phần mềm bằng cách kiếm tìm msinfo32 trong thanh kiếm tìm của Windows và chọn Thông tin hệ thống từ các kết quả. Bạn cũng có thể mở các hộp thoại Khóa học và nhập msinfo32.exe > bấm vào ĐƯỢC CHỨ.

Thông tin hệ thống

2. Khi phần mềm này mở ra, nó sẽ hiển thị danh sách tất cả phần cứng và thiết bị ngoại vi được setup trên máy tính. Việc chọn thiết bị sẽ hiển thị thông tin của nó, bao gồm đường dẫn đầy đủ tới tệp trình điều khiển.

3. Bạn có thể lưu thông tin này vào 1 tệp văn bản với Tệp> Xuất> Lưu. Bạn có thể lặp lại thứ tự này cho từng thiết bị cần được chuyển.

1 tùy chọn khác là sử dụng lệnh trong phương tiện Command Prompt để xem và xuất danh sách các tệp trình điều khiển. Bạn có thể sử dụng 1 số lệnh để hiển thị trình điều khiển, mà hữu dụng nhất là:

driverquery /FO list /v

Hiển thị danh sách trình điều khiển với thông tin về 1 ổ đĩa. Nếu bạn muốn lưu danh sách này dưới dạng tệp văn bản, bạn có thể làm tương tự bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:

driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt

Thay thế USERNAME bằng tên khách hàng của bạn. Khi lệnh này được thực thi, 1 tệp văn bản có tên “listofdrivers” sẽ được lưu trên màn hình. Bạn có thể sử dụng 1 tên tệp văn bản khác nếu bạn ko muốn sử dụng “trình điều khiển danh sách”.

Xem thêm  Ông trùm hắc đạo sủng vợ nhỏ tận chân trời

Không có bí quyết nào để lưu tệp trình điều khiển thực tiễn, chỉ có thông tin cụ thể về ổ đĩa. Tạo danh sách trình điều khiển bạn cần không hề là bước thiết yếu, mà nó sẽ giúp bạn đơn giản tìm thấy trình điều khiển thích hợp sau này.

Nếu bạn ko thấy trình điều khiển bạn muốn trong danh sách này, bạn cần tìm trình điều khiển bị hỏng hoặc cần tu sửa.

Xuất trình điều khiển sang folder sao lưu

Khi setup trình điều khiển trên máy tính, trước hết bạn phải thêm chúng vào folder DriverStore an toàn. Sau ấy, hệ thống có thể sử dụng chúng nếu thiết yếu. Đây được gọi là công đoạn. Nó cho phép Windows theo dõi tất cả các trình điều khiển đã setup với các bản cập nhật cho các ổ đĩa này.

Tạo 1 bản sao của folder DriverStore trên máy tính cũ của bạn để hỗ trợ cho bạn 1 bản sao của các trình điều khiển thiết yếu chuẩn bị để chuyển sang PC mới của bạn lúc cần. Bạn có thể tạo bản sao của trình điều khiển, mà việc tạo bản sao của toàn thể tệp thường đơn giản và mau lẹ hơn.

Bạn có thể sử dụng Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo bản sao của folder DriverStore trên máy tính cũ. Đây là cách nó hoạt động trong dấu nhắc lệnh:

1. Tạo 1 folder trên màn hình có tên driverstorebackup hoặc gần giống. Đây là nơi bạn sẽ sao chép trình điều khiển.

2. Mở Dấu nhắc lệnh và nhập dòng lệnh sau (thay thế TÊN TÀI KHOẢN với tên khách hàng của bạn):

dism /trực tuyến /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup

3. Bạn có thể cần đợi 1 khi để sao chép tất cả các trình điều khiển vào folder sao lưu. Sau lúc giai đoạn hoàn thành, bạn có thể sao chép folder sao lưu này vào ổ đĩa flash và sau ấy chuyển nó sang PC mới của mình.

Xuất trình điều khiển sang thư mục sao lưu

Setup trình điều khiển cũ trên PC mới

Trong đông đảo các trường hợp, bạn có thể setup trình điều khiển cũ trên máy tính mới của mình phê chuẩn File Explorer. Mở folder sao lưu bạn đã sao chép, duyệt tới trình điều khiển bạn muốn setup và nhấp chuột phải vào tệp INF. Chọn Setup từ thực đơn này. Nếu bạn đang sử dụng Windows 11, bạn cần nhấp vào Hiển thị thêm các tùy chọn> Setup.

Cài đặt trình điều khiển

Bạn cũng có thể thử setup trình điều khiển bằng cách sử dụng Quản lý thiết bị. Nhấp chuột phải vào thiết bị và chọn Cập nhật driver. Sau ấy, hãy tuân theo lời nhắc để setup trình điều khiển theo cách thủ công, điều hướng tới đúng ổ đĩa trong folder sao lưu của bạn lúc được nhắc.

Xem thêm  Cho biết công dụng của đồng hồ đo điện

ở trên là Cách chuyển trình điều khiển từ máy tính Windows cũ sang máy tính mới. Tôi kì vọng bài viết sẽ hữu dụng với bạn.


Tóm tắt về Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

Setup lại toàn thể driver vào PC Windows mới ko quá phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng NewTopVN mày mò cách chuyển driver từ máy tính cũ sang mới.

Trong toàn cầu việc upgrade và cập nhật thiết bị được tiến hành liên tiếp, đôi lúc, trong 1 thời kì ngắn, 1 thiết bị đã mất đi sự phân phối từ nhà cung cấp. Thật may, bạn có 1 cách để sao chép driver ngày nay tù PC cũ sang mới, miễn sao cả 2 thiết bị đều dùng hệ quản lý giống nhau.
Cách tạo và lưu danh sách driver
Trước lúc mở đầu tạo bảo sao lưu driver cũ vào PC mới, bạn nên tạo danh sách driver thiết yếu. Có tên driver và thông tin về địa điểm của nó sẽ giúp bạn tìm thấy driver xác thực để setup sau này.
Cách dễ nhất để thấy toàn thể thiết bị và driver được cài trên 1 máy tính Windows là dùng phương tiện System Information có sẵn trên hệ thống.
1. Bạn có thể mở phần mềm bằng cách tìm msinfo32 trên thanh kiếm tìm ở Windows và chọn System Information từ kết quả. Bạn cũng có thể mở hộp thoại Run và nhập msinfo32.exe > click OK.

2. Khi phần mềm này mở, nó sẽ hiện 1 danh sách tất cả phần cứng và thiết bị được cài trên máy tính. Chọn thiết bị sẽ hiện thông tin của nó, bao gồm đầy đủ đường dẫn đến file driver.
3. Bạn có thể lưu thông tin này vào file text bằng File > Export > Save. Bạn có thể lặp lại giai đoạn này cho mọi thiết bị cần chuyển driver.
Chọn lọc khác là dùng lệnh trong phương tiện Command Prompt để hiện và xuất danh sách file driver. Bạn có thể dùng 1 số lệnh để hiện driver mà thuận lợi nhất là:
driverquery /FO list /v
Hiện 1 danh sách driver kèm thông tin về 1 ổ đĩa. Nếu muốn lưu danh sách ấy dưới dạng file text, bạn có thể làm việc này bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:
driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt
Thay đổi USERNAME bằng tên ngời dùng của bạn. Khi lệnh này chạy, 1 file text mang tên “listofdrivers” sẽ được lưu vào desktop. Bạn có thể dùng tên 1 file text khác nếu ko muốn sử dụng “listofdrivers.”
Không có bí quyết nào lưu file driver đích thực, chỉ lưu thông tin cụ thể về ổ đĩa. Tạo 1 danh sách driver bạn cần không hề bước thiết yếu, thế mà nó sẽ ô sin tìm driver xác thực dễ hơn sau này.
Nếu ko thấy driver mong muốn trong danh sách này, bạn nên rà soát driver bị hỏng hoặc cần tu sửa.
Xuất driver sang folder backup
Khi setup driver trên máy tính, trước hết, bạn cần thêm chúng vào folder bảo mật DriverStore. Sau ấy, hệ thống có thể dùng chúng tại địa điểm thiết yếu. Điều này được gọi là phân công đoạn. Nó cho phép Windows theo dõi mọi driver được setup cùng bản cập nhật cho những ổ đĩa ấy.
Tạo 1 bản sao folder DriverStore trên máy tính cũ ho bạn 1 bản bacup driver thiết yếu, chuẩn bị được chuyển vào PC mới lúc cần. Bạn có thể tạo 1 bản sao driver, mà chỉ tạo bản sao cho toàn thể folder thường dễ và mau lẹ hơn.
Bạn có thể dùng cả Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo 1 bản sao folder DriverStore trên máy tính cũ. Dưới đây là cách làm việc này trong Command Prompt:
1. Tạo 1 folder trên desktop mang tên driverstorebackup hoặc gần giống. Đây là nơi bạn sẽ sao chép file driver.
2. Mở Command Prompt và nhập dòng lệnh sau (thay USERNAME bằng tên khách hàng của bạn):
dism /trực tuyến /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup
3. Có thể bạn phải đợi 1 khi để sao chép toàn thể driver vào folder backup. Sau lúc giai đoạn này hoàn thành, bạn có thể copy folder sao lưu ấy vào ổ flash, rồi chuyển nó sang PC mới.

Setup driver cũ trên PC mới
Trong đông đảo trường hợp, bạn có thể setup driver cũ vào máy tính mới qua File Explorer. Mở folder sao lưu bạn đã sao chép, điều hướng đến driver muốn setup và click chuột phải vào file INF. Chọn Install từ thực đơn này. Nếu đang dùng Win 11, bạn cần click Show More Options > Install.

Bạn cũng có thể thử setup driver bằng Device Manager. Click chuột phải vào thiết bị và chọn Update Driver. Sau ấy, tuân theo chỉ dẫn để tự tay cài 1 driver, điều hướng đến ổ đĩa xác thực trong folder sao lưu của bạn lúc được nhắc.
Trên đây là cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới. Hi vọng bài viết hữu dụng với các bạn.

#Cách #chuyển #driver #từ #Windows #cũ #sang #mới


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Larissa de Lima Cerqueira – Nữ DJ nổi tiếng tiết lộ từng hẹn hò bí mật với Neymar Top 5 bộ phim 18+ mà ai cũng nên xem Gái xinh #shorts Gái xinh cưng ghê <3 Top 4 diễn viên AV Trung Quốc xinh đẹp nhất hiện nay