Câu hỏi chung kết năm Olympia khó đến mức chỉ 1 người duy nhất có đáp án, ai ngờ nghe thí sinh giải thích rõ buồn cười

0/5 No votes

Report this app

Description

#Câu #hỏi #chung #kết #năm #Olympia #khó #đến #mức #chỉ #người #duy #nhất #có #đáp #án #ngờ #nghe #thí #sinh #giải #thích #rõ #buồn #cười

Đúng là câu hỏi trận chung kết năm Olympia, khó quá đi mất.

Câu hỏi chung kết năm Olympia khó đến mức chỉ 1 người duy nhất có đáp án, ai ngờ nghe thí sinh giải thích rõ buồn cười

Tăng tốc luôn là một phần thi đầy hấp dẫn, đầy bất ngờ với những số điểm rất cao có khả năng xoay đổi tình thế cuộc chơi. Tưởng chừng là đơn giản, nhưng các thí sinh đã có một màn bất ngờ trước những câu hỏi trong vòng thi này đa số phải dùng hết sức để suy nghĩ để giải những câu hỏi vô cùng hóc búa của chương trình.
Ngay câu hỏi đầu tiên trong phần thi Tăng tốc, chương trình đã có một câu hỏi như sau: “Các bạn hãy tìm thông điểm trong bức hình dưới đây (Lưu ý: Bàn phím máy tính trong hình sử dụng kiểu gõ Telex)”.
Câu hỏi số 1 trong phần thi Chung Kết Olympia
Sau một thời gian quy định để trả lời câu hỏi, thật bất ngờ khi 3/4 thí sinh thi trong trận chung kết đã không có đáp án.
Duy nhất, chỉ có Hoàng Khánh trả lời là “Bà Rịa Vũng Tàu”. Khi được MC Ngọc Huy hỏi vì sao bạn ấy đưa ra câu trả lời này, Hoàng Khánh đáp: “Em giải được chữ B và chữ T nên em ấn bừa thôi anh”.
Câu hỏi khiến cho các thí sinh vắt óc suy nghĩ
Đáp án cho câu hỏi trên: BÌNH THƯỜNG MỚI.
Trong một từ, mỗi ô tương ứng với một ô bàn phím phía trên. Với ô đầu tiên của từ 1 là L6, đều đó có nghĩ là ô thứ 6 từ trái sang của hàng phím màu trắng tương ứng với chữ B. Tương tự với các ô còn lại ta sẽ tìm ra đáp án của câu này là “Bình thường mới”.
Có thể thấy, đây không phải là một câu hỏi quá khó. Nhưng để trả lời câu hỏi này thí sinh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tư duy cũng như soi chiếu ra đáp án chính xác.
Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

#Câu #hỏi #chung #kết #năm #Olympia #khó #đến #mức #chỉ #người #duy #nhất #có #đáp #án #ngờ #nghe #thí #sinh #giải #thích #rõ #buồn #cười

Đúng là câu hỏi trận chung kết năm Olympia, khó quá đi mất.

Câu hỏi chung kết năm Olympia khó đến mức chỉ 1 người duy nhất có đáp án, ai ngờ nghe thí sinh giải thích rõ buồn cười

Tăng tốc luôn là một phần thi đầy hấp dẫn, đầy bất ngờ với những số điểm rất cao có khả năng xoay đổi tình thế cuộc chơi. Tưởng chừng là đơn giản, nhưng các thí sinh đã có một màn bất ngờ trước những câu hỏi trong vòng thi này đa số phải dùng hết sức để suy nghĩ để giải những câu hỏi vô cùng hóc búa của chương trình.
Ngay câu hỏi đầu tiên trong phần thi Tăng tốc, chương trình đã có một câu hỏi như sau: “Các bạn hãy tìm thông điểm trong bức hình dưới đây (Lưu ý: Bàn phím máy tính trong hình sử dụng kiểu gõ Telex)”.
Câu hỏi số 1 trong phần thi Chung Kết Olympia
Sau một thời gian quy định để trả lời câu hỏi, thật bất ngờ khi 3/4 thí sinh thi trong trận chung kết đã không có đáp án.
Duy nhất, chỉ có Hoàng Khánh trả lời là “Bà Rịa Vũng Tàu”. Khi được MC Ngọc Huy hỏi vì sao bạn ấy đưa ra câu trả lời này, Hoàng Khánh đáp: “Em giải được chữ B và chữ T nên em ấn bừa thôi anh”.
Câu hỏi khiến cho các thí sinh vắt óc suy nghĩ
Đáp án cho câu hỏi trên: BÌNH THƯỜNG MỚI.
Trong một từ, mỗi ô tương ứng với một ô bàn phím phía trên. Với ô đầu tiên của từ 1 là L6, đều đó có nghĩ là ô thứ 6 từ trái sang của hàng phím màu trắng tương ứng với chữ B. Tương tự với các ô còn lại ta sẽ tìm ra đáp án của câu này là “Bình thường mới”.
Có thể thấy, đây không phải là một câu hỏi quá khó. Nhưng để trả lời câu hỏi này thí sinh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tư duy cũng như soi chiếu ra đáp án chính xác.
Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

#Câu #hỏi #chung #kết #năm #Olympia #khó #đến #mức #chỉ #người #duy #nhất #có #đáp #án #ngờ #nghe #thí #sinh #giải #thích #rõ #buồn #cười

Đúng là câu hỏi trận chung kết năm Olympia, khó quá đi mất.

Câu hỏi chung kết năm Olympia khó đến mức chỉ 1 người duy nhất có đáp án, ai ngờ nghe thí sinh giải thích rõ buồn cười

Tăng tốc luôn là một phần thi đầy hấp dẫn, đầy bất ngờ với những số điểm rất cao có khả năng xoay đổi tình thế cuộc chơi. Tưởng chừng là đơn giản, nhưng các thí sinh đã có một màn bất ngờ trước những câu hỏi trong vòng thi này đa số phải dùng hết sức để suy nghĩ để giải những câu hỏi vô cùng hóc búa của chương trình.
Ngay câu hỏi đầu tiên trong phần thi Tăng tốc, chương trình đã có một câu hỏi như sau: “Các bạn hãy tìm thông điểm trong bức hình dưới đây (Lưu ý: Bàn phím máy tính trong hình sử dụng kiểu gõ Telex)”.
Câu hỏi số 1 trong phần thi Chung Kết Olympia
Sau một thời gian quy định để trả lời câu hỏi, thật bất ngờ khi 3/4 thí sinh thi trong trận chung kết đã không có đáp án.
Duy nhất, chỉ có Hoàng Khánh trả lời là “Bà Rịa Vũng Tàu”. Khi được MC Ngọc Huy hỏi vì sao bạn ấy đưa ra câu trả lời này, Hoàng Khánh đáp: “Em giải được chữ B và chữ T nên em ấn bừa thôi anh”.
Câu hỏi khiến cho các thí sinh vắt óc suy nghĩ
Đáp án cho câu hỏi trên: BÌNH THƯỜNG MỚI.
Trong một từ, mỗi ô tương ứng với một ô bàn phím phía trên. Với ô đầu tiên của từ 1 là L6, đều đó có nghĩ là ô thứ 6 từ trái sang của hàng phím màu trắng tương ứng với chữ B. Tương tự với các ô còn lại ta sẽ tìm ra đáp án của câu này là “Bình thường mới”.
Có thể thấy, đây không phải là một câu hỏi quá khó. Nhưng để trả lời câu hỏi này thí sinh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tư duy cũng như soi chiếu ra đáp án chính xác.
Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Xem thêm  0333 là mạng gì? Cần lưu ý gì khi mua sim đầu số 0333?

Leave a Reply

Your email address will not be published.