Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

0/5 No votes

Report this app

Description

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 tập 1 và hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tổng quan. Các em học sinh có thể tham khảo và hệ thống lại kiến ​​thức, củng cố kiến ​​thức một cách tốt nhất. Ngoài việc luyện tập, các em nên ôn tập lý thuyết và ghi nhớ vận dụng vào các bài tập để làm bài một cách tốt nhất.

Giải toán lớp 3 trang 121, 122 sách “Cánh Diều” Tập 1

121, 122 trang SGK Toán 3 Tập 1, Giải bài tập Cánh diều:

Tóm tắt chung

1. Giải bài 1 Trang12 SGK toán lớp 13 |

chủ đề: a) Tính nhẩm:
3×4 24: 6 7×8
4×8 40: 8 8×7
7×3 27: 9 56: 7
6×9 18: 3 56: 8

(B) Được tô màu một phần trong mỗi thứ sau:

121 Chương 122 SGK Toán Chương 3 1 Sách Ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Anh đã học cách tính bảng chia dựa trên bảng cửu chương.

trả lời:
một)
3×4 = 12 24: 6 = 4 7×8 = 56
4×8 = 32 40: 8 = 5 8×7 = 56
7×3 = 21 27: 9 = 3 56: 7 = 8
6×9 = 54 18: 3 = 6 56: 8 = 7

b)

Bài 4 122 trang Toán 3

Giải bài 2. Trang121 Sách giáo khoa Toán lớp 3

chủ đề: a) Xác định phép tính, sau đó tính như sau:

Toi tung 3 trang Luyen tap

b) Tính giá trị của biểu thức sau.
54 – 0: 9 (36 + 0) × 1
54: 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng dẫn giải pháp:
– Đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc, phép tính giữa các dấu ngoặc được thực hiện trước.
– Ngoài các công thức trừ, nhân, chia, trước hết thực hiện phép nhân và phép chia, sau đó là phép cộng và phép trừ.

trả lời:
a) Sửa phép tính và tính như sau.

3 Thử đóng trang 123

b)
54 – 0: 9 = 54 – 0 (36 + 0) x 1 = 36 x 1
= 54 = 36
54: 9×0 = 6×0 (36 + 1) x0 = 37×0
= 0 = 37

Giải bài 3. Trang121 Sách giáo khoa Toán lớp 3

chủ đề: Xe đẩy hàng siêu thị có thể chở tối đa 5 hộp trong một chuyến.
a) Hỏi xe tải đi hết bao nhiêu vòng để chở hết 55 thùng hàng?
b) Mỗi ​​hộp nặng 100 kg. Mỗi toa xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam?

Chương 3 Toanlop Trang 3 121

Hướng dẫn giải pháp:
a) Dùng 55: 5 để tìm số chuyến đi ít nhất để chở 55 thùng hàng.
b) Số ki-lô-gam tối đa được chở trong mỗi chuyến đi = khối lượng của mỗi thùng x số thùng tối đa được chở trong một lần.

trả lời:
a) Để chở được 55 thùng hàng thì ô tô tải ít nhất là
55: 5 = 11 (du lịch)

b) Số ki-lô-gam mỗi xe được chở tối đa,
100 x 5 = 500 (kg)
Trả lời: 500 kg

Bên cạnh tài liệu tổng quan, Dữ liệu lớn còn cung cấp lời giải bài tập SGK Toán 3 tập 1 Cánh diều 119 này 120 trang và các bài tập theo chương trình SGK Toán 3. Xem Tích hợp thêm kiến ​​thức.

Giải bài 4 Trang122 Sách bài tập Toán lớp 3

chủ đề: a) Tìm và đọc tên các hình tam giác, hình chữ nhật dưới đây.

SGK toán trang 3 122

b) Dùng phép cộng để xem hình nào của a là góc vuông.

Hướng dẫn giải pháp:
a) Nhận biết hình tam giác, hình tứ giác, xem hình vẽ và đọc tên chúng.
b) Sử dụng bảng phụ lục để kiểm tra góc vuông và rút ra kết luận.

trả lời:
a) Hình chữ nhật MNKL
Tam giác MIN
b) – Hình tứ giác MNKL gồm:
+) Góc vuông góc M, cạnh MN, ML
+) Góc vuông N, cạnh NM, NK.
– Hình KMNPI là hình vuông góc K, cạnh KI, KM

5. Giải bài 5 Trang122 SGK Toán 3 |

chủ đề: Thảm trải sàn có kích thước như hình bên dưới. Tính chu vi của cái chiếu.

Trang 3 120 Đặt một khóa học tổng quát

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi chiếc chiếu bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x2.

trả lời:
Xung quanh thảm:
(8 + 4) x 2 = 24 (m)
Đáp số: 24 mét.

6. Giải bài 6 Trang122 SGK Toán lớp 3 |

chủ đề: Kiểm tra bức ảnh và chọn từ trước câu trả lời đúng.

Tôi đã thử cuộn trang 3 122 vòi Luyen

Hướng dẫn giải pháp: Xem hình để so sánh khối lượng của hai cánh xanh và đỏ.

trả lời:
Nhìn vào hình ảnh bên trái. Cân ở vị trí cân bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng khối lượng của vật màu xanh.
Chú ý hình bên phải. Cân ở vị trí cân bằng. Tức là trọng lượng của vật màu vàng bằng trọng lượng của vật màu đỏ.
Tức là trọng lượng của vật màu đỏ và trọng lượng của vật màu xanh bằng nhau (vì trọng lượng của các vật màu vàng là như nhau).
Chọn C

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx
Mong rằng các em học sinh lớp 3 có thể tích hợp hiệu quả kiến ​​thức và làm tốt các bài tập bằng cách tham khảo phần Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1 Cánh diều.


Tóm tắt

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học sinh có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố kiến thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, áp dụng vào bài tập tốt nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Ôn tập chung
1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8
b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.
Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7
b)

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37
3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn giải:a) Để tìm số chuyến ít nhất để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.
Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần vận chuyển ít nhất số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)
b) Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg
Ngoài bài Ôn tập chung này, NewTopVN còn hướng Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến thức.
4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi kết luận.
Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM
5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng dẫn giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.
6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của hai vạt màu xanh và màu đỏ.
Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở vị trí thăng bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 đã củng cố kiến thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập tương tự.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


Xem thêm  Spirittea: Phiên bản Nhật của Stardew Valley, được lấy cảm hứng từ anime Spirited Away

Leave a Reply

Your email address will not be published.