Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

0/5 No votes

Report this app

Description


Giải bài tập SGK Toán 3 Tập 1 trang 17. Cuốn diều này có lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 và 5. Bạn có thể so sánh kết quả của các bài tập khả thi bằng cách tham khảo Bảng nhân 93. Ngoài việc suy nghĩ cẩn thận, hãy luyện tập thật tốt.

Giải toán lớp ba 17 trang sách Cánh Diều Tập 1

Giải bài 17 trang Sách vở bài tập Toán 3 tập 1 Cánh diều.

3. Bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang17 Sách bài tập Toán lớp 3

chủ đề: Tính nhẩm:
3×3 3×6 3×1 3×10 3×2 3×5
3×7 3×4 3×9 3×8 2×3 5×3

Hướng dẫn giải pháp: Tính toán bằng cách sử dụng bảng nhân ba lần.

trả lời:
3×3 = 9 3×6 = 18 3×1 = 3 3×10 = 30 3×2 = 6 3×5 = 15
3×7 = 14 3×4 = 12 3×9 = 27 3×8 = 24 2×3 = 6 5×3 = 15

Giải bài 2 Trang 17 Sách bài tập Toán lớp 3

chủ đề: Phép tính:
3 kg x 2 3 m x 83 lux 7
3dm x 4 3km x 9 3mm x 10

Hướng dẫn giải pháp: Nhân các số và cộng các đơn vị sau kết quả.

trả lời:
3 kg x 2 = 6 kg 3 mx 8 = 24 m 3 km x 9 = 27 km
3 dm x 4 = 12 dm 3 lx 7 = 21 l 3 mm x 10 = 30 mm

Giải bài 3 Trang 17 Sách bài tập Toán lớp 3

chủ đề: Thực hiện phép nhân chính xác cho mỗi hình ảnh

Các bài học sẽ có 17 trang, 3 chương và 1 sách đào tạo của sách hướng dẫn.

trả lời:
Ảnh 1: 3 x 4 = 12
Ảnh 2: 3 x 3 = 9

Bảng cửu chương ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với 4 thuộc nội dung chương trình Toán học dữ liệu lớn trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 3 SGK Toán 3 cũng được giải thích chi tiết bởi giáo viên của. 1, một cuốn sách của đôi cánh. cánh diều. Xem xét và so sánh việc học của bạn để làm điều đúng đắn.

4. Giải bài 4 Trang 173 Sách bài tập Toán lớp 4.

chủ đề: a) Hãy đếm 3. Tiếp theo

Cách chơi lop3 Trang 17 Phần 1

b) Hãy ghép các dấu chấm trong mỗi phép nhân sau.
3×5
3×6
3×7

trả lời:

một)

Đề kiểm tra toán cấp 317 trang

b) Học sinh thực hành một mình.

5. Giải bài 5 Trang 173 Sách bài tập Toán lớp 5.

chủ đề: a) Có 3 viên thịt trên mỗi bàn cờ. Có bao nhiêu viên thịt trong sáu khay này?
b) Hãy cho biết khi nào thực sự sử dụng phép nhân 3×7.

trả lời:

a) 6 khay đựng tổng số bánh bao:
3 x 6 = 18 (xu)
Đáp số: 18 cái bánh.

b) Sử dụng phép nhân 3×7 để minh họa một số tình huống thực tế. ví dụ:
+ Có 7 lọ hoa và mỗi lọ có 3 bông hoa. Tính số bông hoa trong 7 lọ bằng phép nhân 3 x 7.
+ Có 7 gói bánh, mỗi gói gồm 3 bánh. Sử dụng phép nhân 3 x 7 để tính số lượng 7 cái bánh quy trong một gói 7 cái bánh.

https://thhuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69500n.aspx
Các em nhớ chú ý theo dõi từng lời giải trong tài liệu Giải bài tập trang 17 SGK toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều. Ngoài ra, học sinh được thực hành trong sách bài tập và trên mạng để tích hợp và nâng cao kiến ​​thức một cách hiệu quả.


Tóm tắt

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này gồm lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Bảng nhân 3. Các em tham khảo, so sánh kết quả bài làm thể có thể nắm vững kiến thức cũng như có tư duy tốt, làm bài tập đúng.

Giải Toán lớp 3 trang 17 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 3
1. Giải bài 1 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:3 x 3               3 x 6               3 x 1             3 x 10                   3 x 2                   3 x 53 x 7               3 x 4               3 x 9              3 x 8                     2 x 3                  5 x 3
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 3 để tính.
Đáp án:3 x 3 = 9         3 x 6 = 18           3 x 1 = 3           3 x 10 = 30          3 x 2 = 6            3 x 5 = 153 x 7 = 14       3 x 4 = 12           3 x 9 = 27          3 x 8 = 24           2 x 3 = 6             5 x 3 = 15
2. Giải bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính:3 kg x 2                         3 m x 8                           3 l x 73 dm x 4                        3 km x 9                         3 mm x 10
Hướng dẫn giải: Ta nhân các số với nhau rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả.
Đáp án:3 kg x 2 = 6 kg                       3 m x 8 = 24 m                       3 km x 9 = 27 km3 dm x 4 = 12 dm                   3 l x 7 = 21 l                           3 mm x 10 = 30 mm
3. Giải bài 3 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ

Đáp án:Hình 1: 3 x 4 = 12Hình 2: 3 x 3 = 9
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng nhân 4 trong nội dung chương trình cũng được giáo viên Toán của NewTopVN hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo và so sánh với bài làm để làm bài đúng, chính xác nhé.
4. Giải bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Hãy đếm thêm 3

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân sau:3 x 53 x 63 x 7
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành.
5. Giải bài 5 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi khay có 3 chiếc bánh bao. Hỏi 6 khay như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh bao?b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế
Đáp án:
a) 6 khay có tất cả số chiếc bánh bao là:3 x 6 = 18 (chiếc)Đáp số: 18 chiếc bánh.
b) Các em kể một số tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế. Ví dụ:+ Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Để tính số bông hoa có trong 7 lọ ta sử dụng phép nhân 3 x 7.+ Có 7 gói bánh, mỗi gói bánh có 3 chiếc bánh quy. Để tính số chiếc 7 quy có trong 7 gói bánh ta sử dụng phép nhân 3 x 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69500n.aspx Các em nhớ chú ý vào từng bài giải trong tài liệu Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây nhé. Bên cạnh đó, các em có thể làm bài trong Sách bài tập và trên mạng để củng cố, trau dồi kiến thức hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


Xem thêm  Tác giả của bài Đoàn ca là ai? Hoàn cảnh sáng tác Đoàn ca

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Larissa de Lima Cerqueira – Nữ DJ nổi tiếng tiết lộ từng hẹn hò bí mật với Neymar Top 5 bộ phim 18+ mà ai cũng nên xem Gái xinh #shorts Gái xinh cưng ghê <3 Top 4 diễn viên AV Trung Quốc xinh đẹp nhất hiện nay