Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

0/5 No votes

Report this app

Description


Chi phí soạn thảo chúc thư

Lập chúc thư là bề ngoài để của nả của bạn để lại cho những người thừa kế. Việc lập chúc thư sẽ bảo đảm tính hợp lí, giúp những người thừa kế thừa hưởng của nả theo quy định của luật pháp, giảm thiểu kiện cáo. Vậy chi tiêu lập chúc thư bao lăm? Viết chúc thư tốn bao lăm tiền? Trong bài viết này, NewTopVN xin san sẻ với các bạn 1 số quy định hiện hành của luật pháp về chi tiêu viết chúc thư, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5 5 2022

1. Bạn sẽ phải nộp lệ phí theo bề ngoài nào?

Theo quy định tại điều 627 và 628 BLDS thì ngày nay chúc thư có 2 bề ngoài là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Về chúc thư bằng văn bản, có người làm chứng, ko có người làm chứng thì được công chứng, chứng nhận.

Trong Di chúc có người làm chứng và Di chúc ko có người làm chứng, người lập chúc thư thường tự mình viết chúc thư, tự mình lưu giữ và ko cấp thiết chứng nhận của tổ chức, tư nhân nào. Thành ra, trong những trường hợp này, việc lập chúc thư ko mất phí.

Đối với chúc thư được công chứng, chứng nhận chúc thư thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban quần chúng cấp xã và nhờ các tổ chức này chứng thực tính hợp lí của chúc thư.

Ngoài ra, chúc thư mồm là việc trình bày ý chí của người bị dọa nạt tính mệnh và điều kiện để có chúc thư mồm hợp lí là phải trình bày ý chí trước mặt ít ra 02 người làm chứng và trong thời hạn 05 ngày làm việc. của công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền có chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.

Vậy căn cứ vào phân tách trên, việc lập chúc thư bằng văn bản có công chứng, chứng nhận và lập chúc thư mồm phải nộp lệ phí công chứng, chứng nhận. Còn việc lập chúc thư bằng văn bản có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền oan.

2. Hợp lí hóa chúc thư có giá bao lăm?

Để bảo đảm tính hợp lí và tính hợp lí cao, ngày nay đa số các cơ sở lập chúc thư đều chọn cách hợp lệ hóa chúc thư. Do đấy, theo quy định của luật pháp về công chứng, người lập chúc thư sẽ bị mất các khoản sau:

Xem thêm  Hoa hậu Ngọc Châu: 'Mẹ khuyên tôi đừng lấy đại gia'

2.1 Phí công chứng

Theo quy định tại khoản 1 mục 66 Luật Công chứng 2014 thì chi tiêu công chứng chúc thư bao gồm chi tiêu công chứng chúc thư, chi tiêu lưu giữ và chi tiêu ban bố chúc thư. Trong đấy, chi tiêu liên can tới việc công chứng chúc thư được quy định tại Điều 3 Thông tư 257/2016 / TT-BTC như sau:

– Phí công chứng: 50.000 đồng / chúc thư.

– Chi phí lưu giữ chúc thư: 100.000 đồng / bản chúc thư.

– Phí xuất bản chúc thư: Hiện chưa có quy định chi tiết về phí xuất bản chúc thư.

2.2 Thù lao của công chứng viên

2.2.1 Trong trường hợp phổ biến

Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, sao chép, dịch thuật các giấy má, tài liệu … liên can tới việc công chứng chúc thư thì người lập chúc thư phải phục thù lao theo thỏa thuận của các đối tác với văn phòng / bộ phận.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao của công chứng viên. Tổ chức hành nghề ko được vượt quá mức trần này.

Thí dụ:

+ Tại Hà Nội: Mức thù lao soạn thảo chúc thư tối đa là 1 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016 / QĐ-UBND).

+ Trong thị trấn. Hồ Chí Minh: lệ phí lập chúc thư là 70.000 đồng / trường hợp dễ ợt và 300.000 đồng / trường hợp phức tạp; đánh máy và in ấn là 15.000 đồng / trang đối với mọi trường hợp… (Căn cứ theo quyết định 08/2016 / QĐ-UBND).

2.2.2 Trường hợp công chứng ngoài hội sở

Khi việc công chứng được tiến hành ngoài hội sở đã đăng ký thì người đề nghị công chứng phải nộp thêm chi tiêu. Mức thù lao do các đối tác thoả thuận.

Tuy nhiên, 1 số tỉnh như TP. Hồ Chí Minh có quy định về mức trần công chứng ngoài hội sở chính tại Quyết định số 08/2016 / QĐ-UBND như sau:

– Tại thị xã: cách hội sở Văn phòng công chứng dưới 05 km, mức trần 500.000 đồng / giờ; từ 05 km trở lên thù lao công chứng viên ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng / km vượt km thứ 5 nhưng mà tối đa là 1,2 triệu đồng / giờ.

– Ngoài thị thành: Đi trong phiên mức thù lao 1,5 triệu đồng / giờ; Nếu bạn đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức trần là 2 triệu đồng / giờ, còn nếu bạn đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức trần này là 2,5 triệu đồng / giờ.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin có ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu phệ.


Tóm tắt về Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Chi phí làm chúc thư mới nhất
Làm chúc thư là 1 bề ngoài để lại của nả của mình cho người thừa kế. Việc lập chúc thư sẽ giúp bảo đảm tính pháp lý giúp người thừa kế thừa hưởng của nả theo đúng quy định của luật pháp và giảm thiểu xảy ra mâu thuẫn. Vậy làm chúc thư hết bao lăm tiền? Chi phí làm chúc thư ngày nay là bao lăm? Trong bài viết này NewTopVN xin san sẻ tới độc giả 1 số quy định hiện hành của luật pháp về chi tiêu làm chúc thư, mời các bạn cùng tham khảo.
Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022
1. Lập chúc thư bằng bề ngoài nào sẽ phải nộp phí?
Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có 2 bề ngoài lập chúc thư là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Về chúc thư bằng văn bản thì có người làm chứng, ko có người làm chứng, có công chứng và có chứng nhận.
Trong đấy, chúc thư có người làm chứng và chúc thư ko có người làm chứng thì thường người lập chúc thư tự lập chúc thư, tự lưu giữ và ko cần xin công nhận của bất cứ 1 tổ chức, tư nhân nào. Do đấy, trong các trường hợp này, lập chúc thư sẽ ko tốn tiền.
Riêng chúc thư có công chứng và chúc thư có chứng nhận thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban quần chúng cấp xã và đề nghị những tổ chức này công nhận sự hợp lí của chúc thư.
Kế bên đấy, chúc thư mồm là sự trình bày ý chí của người đang bị đe doạ tính mệnh và điều kiện để chúc thư mồm hợp lí là trình bày ý chí trước mặt ít ra 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, chúc thư phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.
Như vậy, căn cứ các phân tách ở trên, lập chúc thư bằng văn bản có công chứng hoặc chứng nhận và lập chúc thư mồm sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng nhận. Còn lập chúc thư bằng văn bản có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền.
2. Công chứng chúc thư hết bao lăm tiền?
Để bảo đảm tính hợp lí và tính pháp lý cao, người lập chúc thư ngày nay chọn lọc công chứng chúc thư. Theo đấy, căn cứ Luật Công chứng, người lập chúc thư sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:
2.1 Phí công chứng
Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 5 2014, phí công chứng chúc thư gồm phí công chứng chúc thư, phí lưu giữ và phí ban bố chúc thư. Trong đấy, mức phí liên can tới công chứng chúc thư được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:
– Phí công chứng chúc thư: 50.000 đồng/chúc thư.
– Phí lưu giữ chúc thư: 100.000 đồng/chúc thư.
– Phí ban bố chúc thư: Hiện ko có quy định chi tiết về phí ban bố chúc thư.
2.2 Thù lao công chứng
2.2.1 Trong trường hợp thông thường
Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch giấy má, văn bản… liên can tới công chứng chúc thư thì người lập chúc thư phải nộp thù lao theo thoả thuận với các đối tác với Văn phòng/Phòng công chứng.
Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban quần chúng tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng ko được vượt quá mức trần này.
Thí dụ:
+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo chúc thư tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo chúc thư là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp dễ ợt và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn chúc thư là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).
2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài hội sở
Khi tiến hành công chứng ngoài hội sở, người đề nghị công chứng phải trả thêm chi tiêu để tiến hành việc này. Mức thù lao do các đối tác thoả thuận.
Tuy nhiên, 1 số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài hội sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:
– Trong Thành phố: Cách hội sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ 5 nhưng mà tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.
– Ngoài khuôn khổ Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về ko trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của NewTopVN.

#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Larissa de Lima Cerqueira – Nữ DJ nổi tiếng tiết lộ từng hẹn hò bí mật với Neymar Top 5 bộ phim 18+ mà ai cũng nên xem Gái xinh #shorts Gái xinh cưng ghê <3 Top 4 diễn viên AV Trung Quốc xinh đẹp nhất hiện nay