Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

0/5 No votes

Report this app

Description


Biên bản bàn giao mặt bằng được lập để ghi nhận việc chuyển nhượng mặt bằng giữa 2 bên theo các điều khoản nhưng mà 2 bên đã thỏa thuận. Hãy cùng hoatieu.vn tham khảo bài viết sau đây để biết cách lập biên bản bàn giao mặt bằng chuẩn xác nhất.

 • Báo cáo rà soát vị trí mẫu
 • Biên bản bàn giao xe mẫu
 • Biên bản giao đất ngoài thực địa

1. Thí dụ về báo cáo gỡ xuống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ GIAO HÀNG TẬN NƠI

Ngày / Ngày tháng: ……………………….

Con số / Không.: …………………………………………………… ..

Sự xây đắp / Dự kiến: ……………………….

Nơi / Vị trí: ……………………….

Số hiệp đồng / Số hiệp đồng: ………………………

1. Đại diện của các đối tác có mặt tại vị trí giao nhận hàng:

A. Đại diện Chủ đầu cơ:……………………….

– Ông bà):…………………………………………………….

– Chức năng / Chức vụ: …………………………………………………….

– Địa chỉ nhà:…………………………………………

– Dế yêu / Tel. : ……………………………………………………

B. Đại diện Tham vấn:………………………

– Ông bà): …………………………………………………..

– Chức năng / Chức năng: ……………………

– Địa chỉ nhà:…………………………………………

– Dế yêu / Tel. : ……………………………………………………

C. Đại diện Đơn vị Xây dựng: ………………………

– Ông bà): …………………………………………………….

– Chức năng / Chức năng: …………………… ..

– Địa chỉ nhà:………………………………………….

– Dế yêu / Tel. : …………………………………………………….

D. Đại diện văn phòng thiết kế: ………………………

– Ông bà) : .…………………………………………………………..

– Chức năng / Chức năng: …………………… ..

– Địa chỉ nhà :………………………………………….

– Dế yêu: ……………………………………………………

2. Nội dung đưa quay về:

STT

.

GIAO LƯU NỘI DUNG

KIỂM TRA TIỂU HỌC

NHẬN XÉT

Cố ý

Thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

GIAO NHẬN HỒ SƠ XÂY DỰNG MẶT BẰNG, VỊ TRÍ VÀ THỊ TRƯỜNG

Sự xây đắp: [tên công trình]

Nơi: …………………… ..

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18 tháng 6 5 2014;

Theo hiệp đồng số…. ngày… .. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] liên can tới ………… ..;

Dựa trên tài liệu thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] được thành lập và phê chuẩn;

Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Bữa nay, ….., trên công trường [tên công trình]chúng tôi gồm:

1. Người đại diện chủ đầu cơ

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Người đại diện chủ thầu dự án

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

3. Người đại diện tham mưu thiết kế

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

DỄ DÀNG. Người đại diện Chuyên gia bản vấn theo dõi trang web

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Giao và nhận biết bằng xây dựng, điểm chuẩn và giới hạn dự án [ghi tên công trình] như sau:

Trước nhất. Xây dựng tình tiết

– Kích tấc khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………………………………………

– Cao độ (trung bình) của các tầng hiện có so với thiết kế: …………………………………………………….

– Các vướng mắc khác (nếu có): ……………………………………………………

2. Dấu định vị

STT

Tên / Ký hiệu

Thông tin liên lạc

Cao

Hiện trạng

X

Đúng

Trước nhất

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

2

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

3. Điểm chuẩn

STT

Tên / Ký hiệu

Thông tin liên lạc

Hiện trạng

X

Đúng

Trước nhất

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

2

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

4. Ý nghĩ buổi tối

Chủ đầu cơ: ……………………………………………………………

Doanh nghiệp xây dựng : ……………………………………………………..

Tham vấn thiết kế: ……………………………………………………

Tham vấn giám sát công trường: …………………………………………… ..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
[Ký tên và đóng dấu]

3. Thí dụ về báo cáo bàn giao mặt bằng

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng là văn bản đánh dấu nội dung của việc bàn giao và hoàn trả mặt bằng. Trong công đoạn bàn giao mặt bằng cần có sự hiện diện của Ban điều hành dự án, bên nhận bàn giao là đại diện bên nhận thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.

Đây là mẫu biên bản quan trọng nên nội dung và bề ngoài của biên bản cần bảo đảm tính chuẩn xác, sáng tỏ và công khai thông tin. Trong đấy thông tin cụ thể, chi tiết về hiệp đồng chuyển nhượng giữa các đối tác như: diện tích đất nhận chuyển nhượng, vị trí, thời kì chuyển nhượng, v.v.

Thí dụ về nội dung của biên bản bàn giao công trình: Nội dung cụ thể của biên bản bàn giao công trình mặt bằng và nội thất bao gồm:

 • Tên dự án xây dựng
 • Hạng mục công trình xây dựng
 • Công trường
 • Thời gian giao hàng
 • Tham gia khuyến mãi
 • Đại diện nhà thầu
 • Đại diện bên nhận, đại diện chủ hộ
 • Thông tin về người nhận của đại diện chính quyền địa phương
 • Thông tin về người chuyển giao đại diện cho ban điều hành dự án
 • Thông tin đo đạc, diện tích đất, v.v.
 • Nội dung chuyển nhượng sẽ dựa trên các quyết định

Trên đây, NewTopVN đã phân tách và giúp độc giả mày mò thêm về mẫu hình phút chuyển giao mặt đất. Bài viết chỉ mang thuộc tính tham khảo, tùy theo tình hình thực tiễn, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có chút ít dị biệt với nội dung trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên can trong mục Dân sự của phân mục Hỏi đáp luật pháp về Dữ liệu mập:


Tóm tắt về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục tiêu công nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa 2 bên dựa trên những điều khoản nhưng mà 2 bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập 1 biên bản bàn giao mặt bằng chuẩn xác nhất.
Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa
1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Ngày / Date:………………………………………………….
Số / No.:……………………………………………………….
Dự án / Project:……………………………………….
Vị trí / Location:……………………………………….
Giao kèo số / Contract No.:……………………………
1. Đại diện các đối tác có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:
A. Đại diện bên chủ đầu cơ:…………………………..
– Ông (bà):…………………………………………………….
– Chức vụ / Position:……………………………………….
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Dế yêu / Tel.:……………………………………………
B. Đại diện tham mưu dám sát:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………..
– Chức vụ / Position:………………………………………
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Dế yêu / Tel.:……………………………………………
C. Đại diện đơn vị xây đắp:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………….
– Chức vụ / Position:………………………………………..
– Địa chỉ / Address:………………………………………….
– Dế yêu / Tel.:…………………………………………….
D. Đại diện đơn vị tham mưu thiết kế: …………………
– Ông (bà) : .…………………………………………………..
– Chức vụ / Position :………………………………………..
– Địa chỉ / Address :………………………………………….
– Dế yêu / Tel : ……………………………………………
2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tiễn

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI
Dự án: [tên công trình] Vị trí: …………………..
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ hiệp đồng số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;
Căn cứ giấy tờ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được phê chuẩn;
Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];
Bữa nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:
1. Đại diện chủ đầu cơ
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
2. Đại diện nhà thầu xây đắp
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
3. Đại diện tham mưu thiết kế
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
D. Đại diện tham mưu giám sát xây đắp
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận biết bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:
1. Mặt bằng xây dựng
– Kích tấc khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………
– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….
– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………
2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Quan điểm các đối tác
Chủ đầu cơ: ……………………………………………………………
Nhà thầu xây đắp: …………………………………………………..
Tham vấn thiết kế: ……………………………………………………
Tham vấn giám sát xây đắp: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây đắp
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây đắp là văn bản biên chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong công đoạn bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban điều hành công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.
Đây là 1 mẫu biên bản quan trọng, vì thế cả nội dung lẫn bề ngoài biên bản phải bảo đảm sự chuẩn xác, thông tin sáng tỏ, công khai. Trong đấy, các thông tin thỏa thuận bàn giao cụ thể, chi tiết giữa các đối tác như: diện tích đất được bàn giao, vị trí, thời kì bàn giao,…
Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây đắp: Nội dung cụ thể của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:
Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Vị trí xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham dự bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban điều hành dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định
Trên đây, NewTopVN đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của NewTopVN:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng


Xem thêm  Mời bạn tải về bộ hình nền anime Your Name đẹp, 4K, 5K dành cho điện thoại và máy tính

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Larissa de Lima Cerqueira – Nữ DJ nổi tiếng tiết lộ từng hẹn hò bí mật với Neymar Top 5 bộ phim 18+ mà ai cũng nên xem Gái xinh #shorts Gái xinh cưng ghê <3 Top 4 diễn viên AV Trung Quốc xinh đẹp nhất hiện nay