Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

0/5 No votes

Report this app

Description

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là văn bản trình bày phần bàn giao và phần bàn giao về việc chuyển quyền sở hữu nhà cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là 1 thí dụ về biên bản chuyển nhà cho thuê để bạn tham khảo.

1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê dùng để ghi nhận việc bàn giao nhà cho thuê. Mẫu Biên bản bàn giao nhà bao gồm đầy đủ các thông tin sau: chức danh, tên quê; Thông tin người thuê và người cho thuê; Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh mục thiết bị, đồ đoàn, đồ vật, Cam kết của 2 bên … Dưới đây là 2 mẫu biên bản giao nhà cho thuê, các bạn tham khảo và tải về nhé.

2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

PHÚT XỬ LÝ NHÀ CHO THUÊ

Bữa nay, ngày… .. /… ../… .., chúng tôi bao gồm:

Đại diện bên cho thuê (Phần A):

Họ và tên: ……………………………………….

Chứng minh dân chúng / CCCD số: …… ngày cấp: …… cấp: ……

Đại diện Người thuê (Phần B):

Họ và tên: ……

Chứng minh dân chúng / CCCD số: …… ngày cấp: …… cấp: ……

Cùng nhau giao nhà cho thuê tại ……, đường ……, Quận ……, Quận ……, TP …… với nội dung như sau:

  • Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; mặt bằng 70m2, tổng diện tích sử dụng ước lượng 350m2.

  • Về thiết bị gia đình:

tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa 01 lá;

– 01 cửa sổ lắp kính 2 lớp;

– 03 củ tuýt;

– 01 đèn ốp trần ngoại thất;

– 01 laptop INAX;

– 01 chậu rửa INAX + Vòi Jorden;

– 01 quạt thông gió;

– 01 máy bơm nước Ý.

tầng 2:

– 02 bộ cửa 02 lá;

– 01 bộ cửa 01 lá;

– 01 bộ cửa sổ có 04 hộc;

– 02 bộ cửa sổ có 02 hộc;

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn treo tường;

– 02 đèn âm trần;

– 01 laptop INAX;

– 01 INAX + bồn rửa mặt Jorden;

– 01 bộ hoa sen Jorden;

Xem thêm  Power Coins

– 01 quạt thông gió;

– 01 bình hot lạnh.

Tầng 3 – 4: mọi tiện lợi như tầng 2

tầng 5:

– 01 bộ cửa 02 lá;

– 02 bộ cửa 01 lá;

– 02 bộ cửa sổ có 02 hộc;

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn âm trần.

Bên A bàn giao đầy đủ cho bên B các thiết bị nêu trên, tất cả chìa khóa cửa (2 chìa / cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên A, mọi thiết bị đang hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản chính, có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc bàn giao xong xuôi khi 11h trưa cùng ngày.

……, tháng ngày 5……

Bên cho thuê

(Bên cạnh)

Người thuê nhà

(bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT XỬ LÝ NHÀ CHO THUÊ

CON SỐ:…

Ngày…… tháng……20 tuổi….

– Theo các điều khoản của giao kèo số …… .. ngày …… / ……. / 201… liên can tới việc cho thuê nhà giữa Ông / Bà… và Doanh nghiệp …………………….

Bữa nay, ngày 20 tháng 5… khi …………, chúng tôi gồm có:

PHẦN XỬ LÝ (PHẦN A): CÔNG TY …………………….

– Người đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– SĐT: …………………… .Fax: ……………………

– Số acc: ……………………………………………………

– Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………….

PHẦN XỬ LÝ (PHẦN B):

– Ông bà):……………………………………………………………………. .

– Số báo danh: …………………… ..cấp ngày ………… ..này ……………………

– Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Dế yêu:…………………………………………………………………….

– Account: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao nhà số: …… tới …… với nội dung như sau:

– Mặt bằng nhà: …………………….

– Tổng số phòng: ……………………

– Tiểu khu: …………………… ..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ ……………………………………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ các thiết bị nêu trên cho bên thuê.

Bên thuê thu được toàn thể chiết khấu từ bên cho thuê.

Hai bên hợp nhất nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

Quá trình chuyển giao xong xuôi khi … h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Làm ưng ý.

Xem thêm  Ngoại hình lột xác sau 6 năm, cha mẹ dạy dỗ theo cách xịn hết nấc

Tóm tắt về Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc biến đổi sở hữu nhà cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để độc giả thảm khảo.
1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?
Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, đồ vật, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.
2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
Bữa nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:
Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):
Họ và tên:……………………………………….
CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……
Đại diện bên thuê nhà (Bên B):
Họ và tên: ……
CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……
Đã cùng nhau thực hiện việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:
Về diện tích sử dụng:
Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước lượng là 350m2.
Về trang thiết bị trong nhà:
Tầng 1:
– 02 bộ cửa cuốn Úc;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 cửa sổ 02 cánh;
– 03 đèn điện tuýt;
– 01 đèn điện ốp trần ngoài hiên;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 máy bơm nước Italia.
Tầng 2:
– 02 bộ cửa đi 02 cánh;
– 01 bộ cửa đi 01 cánh;
– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn hắt tường;
– 02 đèn ốp trần;
– 01 bệt INAX;
– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;
– 01 bộ vời sen Jorden;
– 01 quạt thong gió;
– 01 bình hot lạnh.
Tầng 3 – 4: toàn thể trang thiết bị như tầng 2
Tầng 5:
– 01 bộ cửa đi 02 cánh;
– 02 bộ cửa đi 01 cánh;
– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;
– 02 hộp đèn tuýt;
– 02 đèn ốp trần.
Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn thể chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).
Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn thể các trang thiết bị đang trong hiện trạng hoạt động tốt.
Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 1 bản.
Việc bàn giao xong xuôi vào khi 11h00 cùng ngày.
……, ngày……, tháng……, 5……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
SỐ:…
Ngày……tháng……5 20….
– Căn cứ Giao kèo số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Doanh nghiệp ……………
Bữa nay, tháng ngày 5 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….
– Đại diện: …………………………………………………………………….
– Chức vụ: …………………………………………………………………….
– Địa chỉ:………………………………………………………………………
– Mã số thuế: ………………………………………………………………….
– Số dế yêu:……………………………………….Fax:……………………
– Account số: …………………………………………………………………
– Tại nhà băng: ……………………………………………………………….
BÊN BÀN GIAO (BÊN B):
– Ông (bà):……………………………………………………………………. .
– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………
– Địa chỉ:………………………………………………………………………..
– Mã số thuế:……………………………………………………………………
– Dế yêu:…………………………………………………………………….
– Account: …………………………………………………………………….
– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………
Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:
– Diện tích căn nhà:…………………………..
– Tổng số phòng:………………………………
– Khu phụ:………………………………………..
– Thiết bị:…………………………………………..
+ …………………………………………………………………………………………
+ …………………………………………………………………………………………
Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.
Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.
Hai bên hợp nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.
Biên bản được lập thành 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.
Việc bàn giao xong xuôi vào khi …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê


Leave a Reply

Your email address will not be published.