Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022

0/5 No votes

Report this app

Description

Đơn xin nhập học là mẫu đơn được sử dụng lúc đăng ký dự tuyển vào các trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ quát. Giấy má đăng ký nhập học phải được điền đầy đủ thông tin tư nhân của bố mẹ, trẻ con và cam kết tiến hành đầy đủ các bổn phận. Vui lòng tham khảo các thí dụ về Dữ liệu to sau đây.

1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển măng non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Măng non ……………………

Tên tôi là:………………………….; 5 sinh:…………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….…

Dế yêu……………………………………………………………..…

E-mail:……………………………………………………………………

Công tác: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện nay: …………………………………………………… ..

Tên của chồng

Tên tôi là: ………………………………….; 5 sinh:………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………… ..

Dế yêu:………………………………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………

Công tác: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………………………

Chúng tôi có 1 đứa con tên là …………………….

Sinh ngày …… .tháng ……. …………. Hiện thời cháu đã đủ to để đi học mẫu giáo. Thành ra, tôi làm đơn này kính mong BGH nhà trường coi xét và cho con tôi vào học tại trường. Gia đình tôi cam kết tiến hành đầy đủ các bổn phận đối với nhà trường và tôn trọng nghiêm chỉnh các nội quy do nhà trường đề ra.

……………….., tháng ngày 5…………

Người ứng tuyển

(Ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký)

2. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào trường tiểu học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

5 học…

Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường …………………………………………………….

Tên của tôi: ……………………………………………………………………………………………….

Là bố mẹ: ……………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………..

Sức khỏe: ……………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………………………..

Tín ngưỡng: ……………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………………….

Các gia đình được bảo hiểm trong giao kèo: …………………………………………………….

Học tại: …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… ..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Tên đầy đủ của cha: ……………………………………………………………………

Công tác: ………………………………………………………………….

Tên của mẹ: …………………………………………………….

Công tác: ………………………………………………………………….

Hiện thời tôi viết đơn này để nộp cho hiệu trưởng… để con tôi được nhận vào 5 học… của trường cô.

Trong trường hợp nhập học, gia đình chúng tôi cam kết tiến hành đầy đủ các nội quy của nhà trường.

Tôi xin tâm thành cảm ơn!

…, Ngày tháng 5…..

Người ứng tuyển
(Ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký)

3. Đơn đăng ký học trung học cơ sở và trung học phổ quát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

5 học: …….. – ……..

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường ……………………

Họ và tên học trò: …………………… .. Nam (nữ): ………… ..

Sinh ngày …… tháng …… 5 …… .; Nơi sinh: ……………

Tên đầy đủ của cha: ………………..; 5:… ..; Công tác: ……………………

Tên của mẹ: ……………………; 5:… ..; Công tác: ……………

Địa chỉ thường trú: số nhà: ………… ..; tổ: ……….; khu (ấp): …………………….

dịch vụ): ………….; thị thành (quận, huyện, thị xã): ………… .; tỉnh: ……………

Địa chỉ lưu trú: số nhà: ………………. ; tổ: …………; khu (ấp): ……………………

dịch vụ): ………….; thị thành (quận, huyện, thị xã): ………… ..; tỉnh: ………… ..

Số dế yêu: …………………………………………..

Hoàn thành chương trình ……………… 5 học: ………… tại trường …………

Tôi xin làm đơn gửi Hội đồng xét tuyển vào lớp ….. trường ………… ..5 học …… ..

Khi vào trường, tôi hứa hẹn sẽ làm theo nội quy của trường.

Công nhận của bố mẹ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn Đăng ký Nhập học Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Trường Đại học ………….

Tên: …………………………………………………….

Ngày sinh Nơi sinh: ……………………………………………………

Dế yêu: ……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………… ..

MSV: ………………………………………………………………………

Ngành công nghiệp: …………………………………………………….

Phòng: ………………………………………………………………………….

Khóa: ……………………………………………………………………………

Bề ngoài giáo dục: …………………………………………………… ..

Xét quyết định số ……. / QĐ-ĐHHN ngày ………… tháng ………… ..5 ………… của Hiệu trưởng Trường Đại học ……………… .. về việc cho sinh viên nghỉ học tạm bợ . thời kì, kết quả sổ sách;

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hiệu trưởng trường Đại học ………… .. cho tôi xin được đăng ký học lại lớp ……………… của …………………… .

Tôi cam kết tuân thủ các quy định có hiệu lực.

Xin tâm thành cảm ơn. /.

5. Cách viết đơn xin nhập học

Khi viết đơn xin nhập học, phụ huynh và học trò cần xem xét bố cục và nội dung sau:

– Thông tin của người đăng ký là bố mẹ: Cần ghi rõ họ, tên, số dế yêu, địa chỉ trú ngụ, tháng ngày 5 sinh, nghề nghiệp …

– Về thông tin sinh viên: hỗ trợ họ tên, tháng ngày 5 sinh, giới tính, mã số sinh viên (nếu bạn là sinh viên), trạng thái công an (nếu có),…

Ngoài ra, trường hợp học trò đăng ký xét tuyển vào lớp 6, lớp 10 thì phải điền thêm kết quả học tập, xếp loại, hạnh kiểm, hoạt động, thành tựu, …. của 5 trước.

– Cam kết cuối giấy tờ: Sinh viên phải thể hiện ước vọng và cam kết tôn trọng nội quy của nhà trường.

– Chữ ký: Phcửa ải có chữ ký và họ tên của phụ huynh và học trò.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Làm ưng ý.


Tóm tắt về Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022

Đơn xin nhập học là mẫu được sử dụng lúc xin nhập học măng non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ quát. Đơn xin nhập nhập học cần điền đầy đủ thông tin tư nhân của phụ huynh, của nhỏ và cam kết tiến hành đầy đủ các bổn phận. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây của NewTopVN.
1. Mẫu đơn xin nhập học măng non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Kính gửi: Ban giám hiệu trường măng non …………………………
Tên tôi là:………………………….; 5 sinh:…………………….
Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………….…
Dế yêu……………………………………………………………..…
Email:……………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………….
Nơi làm việc hiện tại: ………………………………………………..
Tên chồng
Tên tôi là: ………………………………….; 5 sinh:………………
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………..
Dế yêu:………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………….
Nơi làm việc hiện tại: ………………………………………………
Chúng tôi có con bé tên là…………………………………………
Sinh ngày…….tháng…….5…………. Hiện nay cháu đã tới tuổi đi học ở trường măng non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Gimật hiệu nhà trường coi xét, cho cháu được tới học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ tiến hành đầy đủ bổn phận đối với nhà trường và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường đề ra.
……………….., ngày…… tháng…….5…………

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

2. Mẫu đơn xin nhập học tiểu học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
5 học…
Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………………………………..
Tôi tên: …………………………………………………………………………..
Là phụ huynh em: ……………………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………………………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………………..
Trạng thái sức khỏe: ……………………………………………………….
Dân tộc: ………………………………………………………………………..
Tín ngưỡng: ……………………………………………………………………….
Giới tính: ……………………………………………………………………….
Gia đình thuộc diện cơ chế: ……………………………………….
Đã học tại: ……………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..
Họ tên cha: ……………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
Họ tên mẹ: …………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính trình Chỉ đạo trường … cho con tôi được nhập học 5 học … của quý nhà trường.
Nếu được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết tiến hành đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường đề ra.
Tôi xin tâm thành cảm ơn!
…, Ngày …..tháng….5…..

Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)
3. Mẫu đơn xin nhập học THCS, THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
5 học: …….. – ……..
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường ………………………
Họ và tên học trò: ………………….. Nam (Nữ): …………..
Sinh ngày …… tháng …… 5 ……..; Nơi sinh: ……………
Họ tên cha: ………………..; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………………
Họ tên mẹ: …………………; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………
Địa chỉ thường trú: số nhà: …………..; tổ: ……….; khu (ấp): ……………….
phường (xã): ………….; thị thành (huyện, thị): ………….; tỉnh: ……………
Địa chỉ lưu trú: số nhà: ……………….; tổ: …………; khu (ấp): ………………
phường (xã): ………….; thị thành (huyện, thị): …………..; tỉnh: …………..
Số dế yêu liên lạc: …………………………………………..
Đã chấm dứt chương trình ………………5 học: ………… tại trường …………
Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp ….. trường …………………..5 học ……..
Khi được vào học em hứa hẹn sẽ tiến hành đúng nội quy nhà trường./.

Công nhận của phụ huynh
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Học trò
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin nhập học Đại học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Đại học ……………………….
Họ tên: ……………………………………………………………………….
Ngày sinh: …………..Nơi sinh: …………………………………………
Dế yêu: ……………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..
MSSV: …………………………………………………………………………
Ngành: ……………………………………………………………………….
Khoa: ………………………………………………………………………….
Khóa: …………………………………………………………………………
Bề ngoài giáo dục: ……………………………………………………..
Căn cứ quyết định số:……./QĐ-ĐHHN, ngày ………tháng………..5 ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………..về việc cho sinh viên nghỉ học tạm bợ, bảo lưu kết quả;
Nay em làm đơn này, kính gửi tới Ban Gimật hiệu Trường Đại học ……………….cho em xin đăng ký nhập học quay về vào lớp …….. tính từ lúc ………………
Em xin cam kết sẽ tiến hành theo đúng các quy định hiện hành.
Em xin tâm thành cảm ơn./.

Người viết đơn
5. Cách viết đơn xin nhập học
Phụ huynh, học trò lúc viết đơn xin nhập học cần xem xét về bố cục và nội dung như sau:
– Về thông tin của người làm đơn là phụ huynh: Cần ghi rõ thông tin về họ tên, số dế yêu, địa chỉ nơi ở, tháng ngày 5 sinh, nghề nghiệp…
– Về thông tin của học trò, sinh viên: Ghi rõ họ tên, tháng ngày 5 sinh, giới tính, Mã số sinh viên (nếu là sinh viên), diện cơ chế (nếu có),…
Ngoài ra, trường hợp học trò làm đơn để xin xét tuyển nhập học vào lớp 6, lớp 10 thì cần điền đầy đủ kết quả học tập của 5 trước, xếp loại, hạnh kiểm, hoạt động, thành tựu đạt được,….
– Phần cam kết cuối đơn: Học trò cần thể hiện ước vọng và cam kết tiến hành theo đúng nội của nhà trường quy định.
– Phần ký tên: Cần có chữ ký và ghi rõ họ tên của phụ huynh và học trò.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #nhập #học #mới #nhất


Xem thêm  Tìm mua bột mì đen mua ở đâu là chất lượng – giá cả hợp lý tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.