Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

0/5 No votes

Report this app

Description

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị với account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã thiết đặt bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước đấy.

mở đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn kết hợp thiết đặt hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Thay đổi này do đấy ko còn “giới hạn” trong Windows 11 Home nhưng mở mang ra toàn thể bạn dạng Windows 11 Pro. Tuy nhiên, Windows 11 Enterprise sẽ ko bị tác động và khách hàng có thể cấu hình hệ quản lý theo ý muốn.

Windows 11 22H2 đề nghị nhiều khách hàng phải có account Microsoft để thiết đặt

Khi khách hàng kết hợp account của họ, Microsoft sẽ tự động định cấu hình OneDrive cho thiết bị và mở đầu tự động đồng bộ hóa dữ liệu bao gồm thiết đặt và tùy chọn trên các thiết bị không giống nhau, cho phép khách hàng dễ dãi điều hành nhiều PC.

Windows 11 với những chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều tác dụng cao cấp khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Xem thêm cách cài Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ quản lý mới này.

Xem thêm  Wonder Weeks là gì? Mọi điều về Wonder Weeks bạn chưa biết

Cài đặt Windows 11 22H2 không thể có tai nghe Microsoft

Để thiết đặt Windows 11 22H2, cấp thiết lập account Microsoft và đường truyền internet bình ổn trong giai đoạn thiết đặt. Nếu bạn chọn tùy chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ được chỉ dẫn sử dụng tên miền của tổ chức thay thế. Bạn có thể tham khảo cách tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.

Mặc dầu kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể hữu dụng, mà không hề tất cả khách hàng đều muốn Microsoft có quyền truy cập vào thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx
Vẫn có thể bỏ lỡ đề nghị account tại thời khắc này bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. 1 công bố lỗi sẽ hiện ra trên màn hình, mà bạn vẫn có thể nhấp vào Nút tiếp theo (tiếp theo) và tạo 1 account cục bộ.


Tóm tắt về Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã thiết đặt bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước đấy.
Khởi đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn kết hợp thiết đặt hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Như vậy chỉnh sửa này ko còn “giới hạn” trên Windows 11 Home nhưng mở mang sang cả bạn dạng Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ ko bị tác động và khách hàng có thể thiết lập hệ quản lý tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều khách hàng phải có account Microsoft để thiết đặt
Khi khách hàng kết hợp account của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và mở đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các thiết đặt và tùy chọn tự động trên các thiết bị không giống nhau, giúp khách hàng có thể điều hành nhiều PC 1 cách dễ dãi.
Windows 11 với sự chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều tác dụng tăng lên khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Xem thêm cách thiết đặt Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ quản lý mới này nhé.

Để thiết đặt Windows 11 22H2, đề nghị phải thiết lập account Microsoft và kết nối Internet hoạt động bình ổn trong trong giai đoạn thiết đặt.Trong trường hợp nếu tuyển lựa tùy chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ được công bố sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.
Mặc dầu việc kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể là hữu dụng, mà không hề khách hàng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.
https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ lỡ đề nghị account bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. Trên màn hình sẽ hiển thị công bố lỗi, mà bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo account cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt


Leave a Reply

Your email address will not be published.